Ukupna cena:

SRPSKA KUTIJA ŠIBICA - Slaviša Radovanović

  • SRPSKA KUTIJA ŠIBICA - Slaviša Radovanović
4.54 EUR
4.76 USD
540.00 RSD

 

Napomena:
  • Za kupce iz Srbije važeća cena je u RSD
  • Za kupce iz inostranstva važeća cena je EUR / US$
Polja označena sa * se obavezno moraju popuniti

*
*
*
Trudimo se da stanje magacina bude uvek ažurno. Ukoliko je artikal ipak rasprodat i ne možemo da ga isporučimo - obavestićemo vas u što kraćem roku od trenutka prijema vaše narudžbenice.
Troškovi isporuke nisu uračunati u cenu proizvoda. Oni se posebno naplaćuju. Troškovi isporuke biće prikazani na samom kraju procesa naručivanja, neposredno pre nego što ostavite podatke za isporuku.
Product name: SRPSKA KUTIJA ŠIBICA - Slaviša Radovanović

Sla­vi­ša Ra­do­va­no­vić je ro­ma­nom Fran­cu­ska ku­ti­ja ši­bi­ca po­stao pr­vi la­u­re­at De­reti­nog kon­kur­sa za neo­bja­vlje­ni ro­man. Ov­de bi sva­ka­ko tre­ba­lo na­po­me­nu­ti da naj­no­vi­ji ro­man, Srp­ska ku­ti­ja ši­bi­ca, ni­je u di­rekt­noj ve­zi s na­gra­đe­nim ro­ma­nom - ni­je nje­gov na­sta­vak, i da iz­me­đu njih ne­ma mno­go do­dir­nih ta­ča­ka osim na­gla­še­nog ve­či­tog pro­klet­stva srp­skog na­ro­da u pro­šlom ve­ku.

U Srp­skoj ku­ti­ji ši­bi­ca ključ­ni re­per je sim­bo­li­ka vre­me­na i pro­sto­ra, po­što se rad­nja od­vi­ja u dva vre­me­na: sa­da­šnjem, i u vre­me Pr­vog svet­skog ra­ta, 1916. go­di­ne. Te­ma ro­ma­na je stra­da­nje za­to­če­ni­ka u po zlu ču­ve­noj tvr­đa­vi u Ara­du, u Ru­mu­ni­ji. Ne­sum­nji­vo, reč je o još jed­nom dra­ma­tič­nom ro­ma­nu ovog, sa­da to mo­že­mo slo­bod­no re­ći, in­tri­gant­nog i pre­po­zna­tlji­vog pi­sca...

Format: 14X21cm
Povez: broširan
Pismo: ćirilica
Br. strana: 225

Artikal još nije ocenjen

Nema komentara

Pošaljite Vaš komentar / Ocenite ovaj artikal


×
Caption