Domaća Knjižara
Ukupna cena:

KLJUČ MUNJE - Džon Berkli

  • KLJUČ MUNJE - Džon Berkli
7.69 EUR
8.07 USD
915.00 RSD

 

Napomena:
  • Za kupce iz Srbije važeća cena je u RSD
  • Za kupce iz inostranstva važeća cena je EUR / US$
Trudimo se da stanje magacina bude uvek ažurno. Ukoliko je artikal ipak rasprodat i ne možemo da ga isporučimo - obavestićemo vas u što kraćem roku od trenutka prijema vaše narudžbenice.
Troškovi isporuke nisu uračunati u cenu proizvoda. Oni se posebno naplaćuju. Troškovi isporuke biće prikazani na samom kraju procesa naručivanja, neposredno pre nego što ostavite podatke za isporuku.
Product name: KLJUČ MUNJE - Džon Berkli

Re­šen da po­vra­ti iz­gu­blje­ni Ka­men i oslo­bo­di du­šu za­ro­blje­nu u nje­mu, Majls kre­će s Ma­lom, An­đe­lom pe­sme, i do­vi­tlji­vim sle­pim is­tra­ži­va­čem Bal­tin­gla­som od Ara­bi­je. Nji­ho­vo od­re­di­šte po­ka­zu­je da­le­ko pre­ko mo­ra i pu­sti­nje ka ku­ći Maj­lso­ve tet­ke Nu­re, ko­ja im je mo­žda je­di­na na­da da oslo­bo­de pra­vu moć Ka­me­na.

Me­đu­tim, put im br­zo kom­pli­ku­ju broj­na uz­bu­đe­nja i mal­te­ne ka­ta­stro­fe - od leb­de­nja ne­bom u bro­di­ću do su­sre­ta s iz­o­pa­če­nim uprav­ni­kom cir­ku­sa Ve­li­kim Kor­ta­dom i nje­go­vim ne­spret­nim po­moć­ni­kom dok­to­rom Tau-Ta­u­om. Naj­o­pa­sni­ji je mrač­ni An­đeo sna, ko­ji je si­šao iz Kra­ljev­stva da uzme Ka­men i uga­si Maj­lsov ži­vot. Da li će Majls raz­re­ši­ti taj­ne Ka­me­na i su­prot­sta­vi­ti se Kra­ljev­stvu su­o­čen s ovom ve­li­kom opa­sno­šću? I iz­nad sve­ga, da li će us­pe­ti da vra­ti svog oca?

Ber­kli­je­vo iz­van­red­no, ma­što­vi­to fi­na­le Sre­di­nih pri­ča kom­ple­ti­ra ve­li­čan­stve­nu avan­tu­ru Maj­lsa Sre­de i nje­go­vu je­din­stve­nu po­tra­gu da ot­kri­je taj­ne sop­stve­nog iden­ti­te­ta.

Format: 14X21cm
Povez: tvrd povez
Pismo: latinica
Br. strana: 264

Artikal još nije ocenjen

Nema komentara

Pošaljite Vaš komentar / Ocenite ovaj artikal


×
Caption