Domaća Knjižara
Ukupna cena:

NAŠI - Predrag Smiljković

  • NAŠI - Predrag Smiljković
4.62 EUR
4.85 USD
550.00 RSD

 

Napomena:
  • Za kupce iz Srbije važeća cena je u RSD
  • Za kupce iz inostranstva važeća cena je EUR / US$
Trudimo se da stanje magacina bude uvek ažurno. Ukoliko je artikal ipak rasprodat i ne možemo da ga isporučimo - obavestićemo vas u što kraćem roku od trenutka prijema vaše narudžbenice.
Troškovi isporuke nisu uračunati u cenu proizvoda. Oni se posebno naplaćuju. Troškovi isporuke biće prikazani na samom kraju procesa naručivanja, neposredno pre nego što ostavite podatke za isporuku.
Product name: NAŠI - Predrag Smiljković

U NOVOJ KNJIZI PREDRAG SMILJKOVIĆ VEŠTO PREPLIĆE STARO I NOVO, URBANO I KOMIČNO, A OČARAVAVA SNAGOM ISPISANE REČI...

Vla­snik uz­vi­še­nog smi­­sla ur­ba­ne ose­ćaj­no­sti, maj­stor da ske­ni­ra de­talj ži­vo­ta ko­ji će, pre­ve­den u pro­zu, za­zvo­ni­ti kao kri­stal na car­skom ba­lu, smilj­ko­vić je pi­sac broj­nih li­te­rar­nih oso­bi­na. Ve­zan za lo­kal­no, sva­kim no­vim tek­stom po­me­ra se na­pred kon­­cep­tom ubr­za­nja u pi­sa­nju, ka­da reč i re­če­ni­ce al­he­mij­ski tre­ti­ra kao niz sli­ka za že­lje­ni zlat­ni ka­dar. Taj kon­cept pik­se­la, fre­kven­ci­ja i bi­ta la­ko se mo­že ras­po­zna­ti u ta­ran­ti­nov­skoj di­na­mi­ci tek­sta knji­ge Na­ši. Pri to­me, po­u­zda­nost pi­šče­ve ra­do­zna­lo­sti za du­bo­ka du­šev­na sta­nja no­si­la­ca pri­ča ute­me­lje­na je u pro­fe­si­o­nal­nom is­ku­stvu, i ta sta­nja jed­na­ko na­di­la­ze i na­šu ja­vu i naš san.

Format: 13X16cm
Povez: broširan
Pismo: latinica
Br. strana: 286

Artikal još nije ocenjen

Nema komentara

Pošaljite Vaš komentar / Ocenite ovaj artikal


×
Caption