Domaća Knjižara
Ukupna cena:

DRUGA OPSADA: TAPISERIJA KNJIGA II - Henri H. Nef

  • DRUGA OPSADA: TAPISERIJA KNJIGA II - Henri H. Nef
8.04 EUR
8.44 USD
957.00 RSD

 

Napomena:
  • Za kupce iz Srbije važeća cena je u RSD
  • Za kupce iz inostranstva važeća cena je EUR / US$
Trudimo se da stanje magacina bude uvek ažurno. Ukoliko je artikal ipak rasprodat i ne možemo da ga isporučimo - obavestićemo vas u što kraćem roku od trenutka prijema vaše narudžbenice.
Troškovi isporuke nisu uračunati u cenu proizvoda. Oni se posebno naplaćuju. Troškovi isporuke biće prikazani na samom kraju procesa naručivanja, neposredno pre nego što ostavite podatke za isporuku.
Product name: DRUGA OPSADA: TAPISERIJA KNJIGA II - Henri H. Nef

"ZVEZDE NAGOVEŠTAVAJU NEKE ČUDNE STVARI..."

U dru­goj knji­zi iz se­ri­je Ta­pi­se­ri­ja, Hen­ri H. Nef do­ča­ra­va svo­ju vi­zi­ju dru­štva na ru­bu ha­o­sa - to je iz­van­red­na po­za­di­na za pri­ču o de­ča­ku ko­ji sta­sa­va i spo­zna­je svo­ju sud­bi­nu.Moć­ne si­le na­sto­je da pre­u­zmu vlast nad To­to­vom knji­gom, taj­nim spi­si­ma či­je stra­ni­ce skri­va­ju ključ za stva­ra­nje - ili ot­kri­va­nje - sa­mih ni­ti po­sto­ja­nja.

Pod za­šti­tom i nad­zo­rom Ku­pe­ra, ro­u­an­skog smr­to­no­snog agen­ta, Maks Mak­da­ni­jels i Dej­vid Men­lo pre­u­zi­ma­ju za­da­tak da za­šti­te Knji­gu od de­mo­na Asta­ro­ta, ko­ji bi zlo­u­po­tre­bio nje­ne taj­ne, što bi ima­lo kob­ne po­sle­di­ce. Bu­du­ći da je Asta­rot na slo­bo­di po­sle vi­še­ve­kov­nog utam­ni­če­nja, svet iz­van ka­pi­ja Ro­u­a­na već je po­stao opa­san: mrač­ne utva­re gre­bu po pro­zo­ri­ma, bur­na su­par­ni­štva su ob­no­vlje­na i vla­de pa­da­ju jed­na po jed­na.

Da­le­ko od ku­će, od­se­če­ni iz­van ne­pri­ja­telj­skih li­ni­ja, Maks i nje­go­vi sa­ve­zni­ci mo­ra­ju da pu­tu­ju duž Evro­pe, da si­đu u baj­ko­vi­tu Frank­furt­sku ra­di­o­ni­cu, da za­đu u za­mr­še­ne kut­ke Cr­ne šu­me... i da za­ko­ra­če iz­van za­sto­ra ovog na­šeg sve­ta.

Format: 14.5X21.5cm
Povez: tvrd povez
Pismo: latinica
Br. strana: 520

Prosečna ocena (10) 10

10-jan-2012 10:51:54
SERBIA
Ocena 10
odlicna knjiga

Pošaljite Vaš komentar / Ocenite ovaj artikal


×
Caption