Naslovna stranaPlacanje

Beletristika:  strani pisci (4334)

Beletristika: domaći pisci (1448)

Rečnici, Lingvistika (172)

Dečije knjige (2038)

Za tinejdžere (450)

Knjige na stranim jezicima (116)

Mitologija, istorija (439)

Primenjene nauke (73)

Ekonomija i marketing (121)

Sve o računarima

Edukativni naslovi (25)

Priče (192)

Poezija (119)

Religija (107)

Filozofija (157)

Biografije, bibliografije (395)

Popularna nauka (128)

Kultura, umetnost (170)

Kuvari i ishrana (149)

Mape, vodiči, putovanja (159)

Medicina, psihologija (497)

Alternativna medicina (104)

Alternativna učenja (173)

Pravo (71)

Sociologija, politika (240)

Filologija (83)

 

 

TRI DIKTATORA

Vladimir Adamović 


TRI DIKTATORA - Vladimir Adamović  
15.46 EUR / 19.33 US$ / 1841.00 din
Količina
 
Knjiga sadrži studiozne i stručne, ali vrlo pitko napisane, psihološke profile tri diktatora koja su obeležila XX vek: Staljin, Hitler, Tito. Među njima, naravno, ima razlike a, baveći se njihovom psihološkom anatomijom, autor daje i svojevrstan istorijski pregled, analizu odnosa sa masama, razlaže tehniku vladanja, ulazi u najdublje pore psihopatologije...
Žarko Trebješanin

Autor je po­ku­šao da ski­ci­ra psi­ho­po­li­tič­ki por­tret tro­ji­ce dikta­to­ra ko­ji su, i zbir­no i po­je­di­nač­no, ne­ko­li­ko de­ce­ni­ja bi­li go­spo­da­ri sud­bi­ne broj­nih ge­ne­ra­ci­ja na ovim pro­sto­rima.

U uvod­nom de­lu autor je po­ku­šao da na­đe je­dan za­jed­nič­ki ime­ni­telj za nji­ho­vu bi­o­gra­fi­ju, psi­ho­lo­ški pro­fil i teh­no­lo­gi­ju vla­da­nja. Po­ka­za­će se da im je - ma­da su bi­li ide­o­lo­ški pro­tiv­ni­ci i pri­pa­da­li ra­znim kul­tu­ro­lo­škim mi­lje­i­ma - mno­go to­ga bi­lo za­jed­nič­ko: mr­žnja pre­ma ocu, pri­vr­že­nost maj­ci, ne­raz­re­še­na edipal­na dra­ma, slič­ni ži­vot­ni stil, po­ro­dič­ni ži­vot i teh­no­lo­gi­ja vla­da­nja. To je, uosta­lom, bi­la i svr­ha ovog uvod­nog de­la - da od­go­vo­ri na pi­ta­nja slič­na ovim: od ka­kvog se što­fa pra­ve dik­ta­to­ri, iz kakve po­ro­di­ce do­la­ze, ka­ko vla­da­ju?

Neko će reći da je uzo­rak su­vi­še ma­li da bi se do­neo op­šti za­klju­čak; da bi ga tre­ba­lo pro­ši­ri­ti i uve­sti, na pri­mer i ne­ke od broj­nih evrop­skih dik­ta­to­ra pro­šlog ve­ka: An­to­ne­skua, Fran­ka, Sa­la­za­ra ili Pil­sud­skog. Me­đu­tim, za­dr­žao sam se sa­mo na onima ko­ji su bit­no uti­ca­li na naš ži­vot. Za­ključ­ci do ko­jih sam do­šao ne bi tre­ba­lo da bu­du uni­ver­zal­ni i da ima­ju sna­gu pra­vi­la. Ipak, uka­zao sam na za­ni­mlji­ve po­du­dar­no­sti u nji­ho­vim psi­ho­bi­o­graf­skim ski­ca­ma. Mo­žda će ne­ko sve­o­bu­hvat­no is­tra­ži­va­nje dik­ta­to­ra HH ve­ka po­ka­za­ti da sam bio u pra­vu, a mo­žda i neće. U svakom slučaju, ovo je po­ku­šaj da se isto­ri­ja bo­lje raz­u­me, pri­stu­pa­ju­ći joj sa one, ma­nje po­zna­te stra­ne.


Broj strana: 653
Pismo: ćirilica
Povez: broš
Format: 21 cm


Pisac / Autor: Vladimir Adamović

Artikal još nije ocenjen
Pošaljite Vaš komentar / Ocenite ovaj artikal


< Stranica 2 od 10 > >>
MONOPOL NA ISTINU - Radina Vučetić
MONOPOL NA ISTINU - Radina Vučetić

13.86 EUR / 17.32 US$ / 1650.00 din
IDEOLOGIJA RASPAMEĆENOG UMA - Dragan D. Lakićević
IDEOLOGIJA RASPAMEĆENOG UMA - Dragan D. Lakićević

10.08 EUR / 12.60 US$ / 1200.00 din
STOP NASILJU U ŠKOLAMA - Svetlana Ristović
STOP NASILJU U ŠKOLAMA - Svetlana Ristović

4.62 EUR / 5.77 US$ / 550.00 din
KAD JE GOOGLE SREO WIKILEAKS - Džulijan Asanž
KAD JE GOOGLE SREO WIKILEAKS - Džulijan Asanž

8.32 EUR / 10.40 US$ / 990.00 din
TITO: KRATKI KURS - Zoran Panović
TITO: KRATKI KURS - Zoran Panović

8.32 EUR / 10.40 US$ / 990.00 din
DEMONTAŽA NARODA - Sergej Kara Murza
DEMONTAŽA NARODA - Sergej Kara Murza

13.78 EUR / 17.22 US$ / 1640.00 din
ČUVARI ZLATNOG TROUGLA - Dušan Vojnović
ČUVARI ZLATNOG TROUGLA - Dušan Vojnović

4.62 EUR / 5.77 US$ / 550.00 din
RAZUMEVANJE I NESPORAZUMI - Zorica Tomić
RAZUMEVANJE I NESPORAZUMI - Zorica Tomić

6.47 EUR / 8.09 US$ / 770.00 din
PISCI I PITANJA - Gordana Đerić
PISCI I PITANJA - Gordana Đerić

9.24 EUR / 11.55 US$ / 1100.00 din
ŽIVOT U NEVREMENU II - Dragoljub Mićunović
ŽIVOT U NEVREMENU II - Dragoljub Mićunović

11.09 EUR / 13.86 US$ / 1320.00 din
BEZ SKROVIŠTA - Glen Grinvald
BEZ SKROVIŠTA - Glen Grinvald

6.71 EUR / 8.39 US$ / 799.00 din
KRAJ KULTURE - Erik Hobsbaum
KRAJ KULTURE - Erik Hobsbaum

12.47 EUR / 15.59 US$ / 1485.00 din
BALKANSKI ETNIČKI MOZAIK - Žarko V. Obradović
BALKANSKI ETNIČKI MOZAIK - Žarko V. Obradović

16.63 EUR / 20.79 US$ / 1980.00 din
TANATOPOLITIKA - Todor Kuljić
TANATOPOLITIKA - Todor Kuljić

9.24 EUR / 11.55 US$ / 1100.00 din
< Stranica 2 od 10 > >>
Bookmark and Share RSS
Pretraga naslova, pisaca...

Vaša korpa
Niste naručili nijedan artikal

Najtraženije
GLEDAJMO SE U OČI - Vladika Grigorije
GLEDAJMO SE U OČI - Vladika Grigorije

7.14 EUR / 8.57 US$ / 850.00 din
KULA OD KARATA - Majkl Dobs
KULA OD KARATA - Majkl Dobs

9.31 EUR / 11.17 US$ / 1100.00 din
SLUŽBA - Goran Živaljević
SLUŽBA - Goran Živaljević

5.92 EUR / 7.10 US$ / 699.00 din
DEOBE - Dobrica Ćosić
DEOBE - Dobrica Ćosić

16.79 EUR / 20.15 US$ / 1999.00 din
ZAMALEK - Dejan Tiago Stanković
ZAMALEK - Dejan Tiago Stanković

7.62 EUR / 9.52 US$ / 899.00 din

Na popustu
· Svi naslovi na popustu

Najnoviji naslovi u knjižari

naslovna strana

plaćanje

isporuka

reklamacije

privatnost

kontakt

DELIJE na Internetu