null (4263)

null (1413)

null (172)

null (2020)

За тинејџере (447)

null (111)

null (424)

Primenjene nauke (72)

Ekonomija i marketing (120)

Све о рачунарима

Едукативни наслови (18)

Приче (190)

Poezija (114)

null (105)

null (155)

null (389)

Популарна наука (123)

Култура, уметност (169)

null (148)

null (159)

null (486)

Alternativna medicina (104)

Алтернативна учења (173)

Право (71)

null (238)

Filologija (84)

null

ШТА ПТИЦА КАЖЕ Видосав Стевановић


ШТА ПТИЦА КАЖЕ - Видосав Стевановић  
5.00 EUR / 6.25 US$ / 595.00 din
Количина
 
РОМАН О ЈЕДНОМ ОД НАЈВЕЋИХ ПОЛИТИЧКИХ УБИСТАВА У САВРЕМЕНОЈ СРПСКОЈ ИСТОРИЈИ. НЕСТАНАК ИВАНА СТАМБОЛИЋА.

Шта осе­ћа чо­век, бив­ши пред­сед­ник др­жа­ве, ко­га су усред џо­гин­га кид­на­по­ва­ли, ста­ви­ли му по­вез пре­ко гла­ве, уба­ци­ли га у ком­би и од­ве­зли га сто­ти­нак ки­ло­ме­та­ра од гра­да у ко­јем жи­ви, и пред ко­јим је још са­мо 15 ми­ну­та жи­во­та...

Ко­је су по­след­ње сли­ке, осе­ћа­ња и пи­та­ња ко­ји му про­ла­зе кроз гла­ву у та­квој дра­ма­тич­ној си­ту­а­ци­ји, у стра­хот­ном рас­пе­ћу из­ме­ђу де­тињ­ства и са­да­шњег тре­нут­ка, по­ро­ди­це и при­ја­те­ља, же­ља и сно­ва, по­но­са и до­сто­јан­ства, стра­ха и сти­да...

Ко­ли­ка је ве­ли­чи­на лич­ног по­ра­за и бе­сми­сле­ност сва­ког по­сто­ја­ња у спо­зна­ји да те је не са­мо из­дао бив­ши при­ја­тељ, без­ма­ло двој­ник и по­слу­шник, ко­ји се у ме­ђу­вре­ме­ну пре­тво­рио у тво­ју су­прот­ност, већ и да је за то ан­га­жо­вао „кр­во­жед­не псе" ко­ји ће те хлад­но­крв­но уби­ти и по­ко­па­ти у не­кој не­по­зна­тој шу­ми, а за­тим пре­ли­ти кре­чом, ме­мљи­вом зе­мљом и ли­шћем...
Писац / Аутор: Видосав Стевановић

Артикал још није оцењен
Пошаљите Ваш коментар / Оцените овај артикал
null
Страница 1 од 59 > >>
ДЕОБЕ - Добрица Ћосић
ДЕОБЕ - Добрица Ћосић

16.79 EUR / 20.99 US$ / 1999.00 din
МУНДО ЛИБРЕ - Марко Крстић
МУНДО ЛИБРЕ - Марко Крстић

4.96 EUR / 6.19 US$ / 590.00 din
БИБЛИЈА - Ненад Рацковић
БИБЛИЈА - Ненад Рацковић

5.87 EUR / 7.34 US$ / 699.00 din
КОМО - Срђан Ваљаревић
КОМО - Срђан Ваљаревић

5.87 EUR / 7.34 US$ / 699.00 din
Страница 1 од 59 > >>