null (4301)

null (1433)

null (172)

null (2025)

За тинејџере (450)

null (115)

null (436)

Primenjene nauke (72)

Ekonomija i marketing (121)

Све о рачунарима

Едукативни наслови (25)

Приче (190)

Poezija (117)

null (106)

null (155)

null (390)

Популарна наука (124)

Култура, уметност (170)

null (148)

null (159)

null (489)

Alternativna medicina (104)

Алтернативна учења (173)

Право (71)

null (240)

Filologija (83)

null

КАМЕНИ БРОДОВИ Саво Стијеповић


КАМЕНИ БРОДОВИ - Саво Стијеповић  
5.08 EUR / 6.35 US$ / 605.00 din
Количина
 
КАМЕНИ БРОДОВИ САВЕ СТИЈЕПОВИЋА СУ ОРИГИНАЛНА И ВЕШТО ЗАМИШЉЕНА ВЕРЗИЈА ON THE ROAD РОМАНА...

Те­ла са­пут­ни­ка, без об­зи­ра на њи­хов број, у пре­зен­ту ко­ји се уз бен­зин тро­ши и на­ра­ци­јом пре­пу­ном лу­цид­них, еп­ских и за­ви­чај­них ди­гре­си­ја уз рок-му­зи­ку, за­ста­ју на не­ким ме­сти­ма, је­ду, пи­ју и но­ће у кон­крет­ним мо­те­ли­ма и објек­ти­ма... док ду­ше ипак бро­де ве­ли­ким бро­до­ви­ма по ко­тли­на­ма и клан­ци­ма ко­ји спа­ја­ју Хер­це­го­ви­ну, Бо­сну, Цр­ну Го­ру и Дал­ма­ци­ју. Ду­хо­ви­то, по­не­кад ауто­и­ро­нич­но, али на вр­ло аутен­ти­чан на­чин, ово се шти­во пре­си­па из бо­га­тог нео­ме­та­ју­ћег зна­ња и убе­ђе­ња, се­ћа­ња и еро­са, та­на­то­са и пот­ко­жних гра­фи­та лич­не би­о­гра­фи­је... и као игра са све­том, про­сто­ром, не­вре­ме­ном, исто­ри­јом, ле­ген­да­ма, пре­да­њи­ма, ма­ни­ри­ма и суд­би­ном, ве­ли­ким сли­ка­ма и ма­лим све­ми­ри­ма. Иде­ја о пу­ту ко­ји по­је­де сам се­бе, као и број­не дру­ге крај­ње по­е­тич­ке па­ра­диг­ме, у овом су ро­ма­ну, пре­пу­ном бо­га­тог под­тек­сту­ал­ног бру­ја­ња, при­мер осо­бе­ног схва­та­ња про­зе у на­шем вре­ме­ну.


Формат: 14X21цм
Повез: броширан
Писмо: латиница
Бр. страна: 244


Писац / Аутор: Саво Стијеповић

Артикал још није оцењен
Пошаљите Ваш коментар / Оцените овај артикал
null
Страница 1 од 60 > >>
ДЕОБЕ - Добрица Ћосић
ДЕОБЕ - Добрица Ћосић

16.79 EUR / 19.31 US$ / 1999.00 din
СЛУЖБА - Горан Живаљевић
СЛУЖБА - Горан Живаљевић

5.92 EUR / 7.40 US$ / 699.00 din
ОСИЊЕ ГНЕЗДО - Влада Арсић
ОСИЊЕ ГНЕЗДО - Влада Арсић

7.62 EUR / 9.52 US$ / 899.00 din
ЉУБИЦА - Душка Јованић
ЉУБИЦА - Душка Јованић

6.36 EUR / 7.31 US$ / 750.00 din
МУНДО ЛИБРЕ - Марко Крстић
МУНДО ЛИБРЕ - Марко Крстић

4.96 EUR / 6.19 US$ / 590.00 din
Страница 1 од 60 > >>