Naslovna stranaPlacanje

Beletristika:  strani pisci (4263)

Beletristika: domaći pisci (1413)

Rečnici, Lingvistika (172)

Dečije knjige (2020)

Za tinejdžere (447)

Knjige na stranim jezicima (111)

Mitologija, istorija (424)

Primenjene nauke (72)

Ekonomija i marketing (120)

Sve o računarima

Edukativni naslovi (18)

Priče (190)

Poezija (114)

Religija (105)

Filozofija (155)

Biografije, bibliografije (389)

Popularna nauka (123)

Kultura, umetnost (169)

Kuvari i ishrana (148)

Mape, vodiči, putovanja (159)

Medicina, psihologija (486)

Alternativna medicina (104)

Alternativna učenja (173)

Pravo (71)

Sociologija, politika (238)

Filologija (84)

 

 

SIORAN: RAZGOVORI

Emil Sioran 


SIORAN: RAZGOVORI - Emil Sioran  
7.39 EUR / 9.24 US$ / 880.00 din
Tiraž je trenutno rasprodat
RAZGOVORI SA SIORANOM SU UZBUDLJIVO PUTOVANJE KROZ ISTORIJU, FILOZOFIJU, METAFIZIKU, ALI MOŽDA PRE SVEGA OBRAČUN SA SAMIM SOBOM I SVETOM KOJI GA OKRUŽUJE...

Sve za­vi­si od du­bi­ne na­ših ube­đe­nja, ako je sprem­no da se pri­hva­ti sve što vas sna­đe, po­ni­že­nje, ne­do­sta­tak nov­ca u ime pi­sa­nja, da pi­sa­nje sta­vi­te iz­nad sve­ga osta­lo­ga, da pri­hva­ti­te sve even­tu­al­ne ne­u­spe­he i uvek da na­te­ra­te se­be da bu­de­te svoj go­spo­dar. Tre­ba se slo­ži­ti sa sa­mim so­bom i ne za­vi­si­ti od dru­gih; vi ste svoj go­spo­dar, to je va­ša bit­ka. Dru­gi to ne zna­ju, ali će sa­zna­ti kroz va­še knji­ge. Za­što se jed­na knji­ga ob­ja­vi? Da se ob­ja­vi pri­ča o toj bor­bi!!!

U Li­ba­nu, za vre­me gra­đan­skog ra­ta, jed­na že­na je pre­ži­ve­la za­hva­lju­ju­ći nje­go­vim knji­ga­ma, a Ja­pan­ka je od­u­sta­la od sa­mo­u­bi­stva i po­sta­la po­zna­ti pi­sac.

Si­o­ran je mi­sli­lac ko­ji mo­že dvo­stru­ko da de­lu­je, za­vi­sno od pri­ro­de ono­ga ko­ji ga či­ta. Sla­be obes­hra­bru­je, ali ja­ke na­go­ni da pri­hva­te naj­ve­će ži­vot­ne pro­ble­me. Nje­go­va fi­lo­zo­fi­ja od­ba­cu­je sve mo­gu­će ilu­zi­je, de­lu­je oslo­ba­đa­ju­će na lju­de sklo­ne da ži­ve u ilu­zi­ja­ma, ali ne i na one ko­ji su sla­bi i sklo­ni ne­ak­tiv­no­sti: njih mo­že od­ve­sti u pro­past.

Dok ga či­ta­mo, či­ni nam se da za­jed­no s njim uče­stvu­je­mo u uz­bu­dlji­voj avan­tu­ri ot­kri­va­nja če­sto skri­ve­nih ne­prav­di isto­ri­je i ne­spo­sob­no­sti čo­ve­ka da ra­di­kal­no iz­me­ni svoj po­lo­žaj. Le­po­tom sli­ka, fi­no­ćom za­pa­ža­nja i to­pli­nom is­ka­za, Si­o­ran ipak po­ku­ša­va da na se­bi svoj­stven na­čin vra­ti ve­ru u ljud­sku vr­stu.

Si­o­ra­no­vi raz­go­vo­ri su nje­go­vo pr­vo kom­plet­no i auto­bi­o­graf­sko pred­sta­vlja­nje na srp­skom je­zi­ku, po­ku­šaj sa­mo­posmat­ra­nja, ob­ja­šnja­va­nja stra­ha, lju­ba­vi i ži­vo­ta.


Format: 14X21cm
Povez: broširan
Pismo: latinica
Br. strana: 230


Pisac / Autor: Emil Sioran

Artikal još nije ocenjen
Pošaljite Vaš komentar / Ocenite ovaj artikal


< Stranica 2 od 7 > >>
DAO LJUBAVI: OBLACI I KIŠA - Radosav Pušić
DAO LJUBAVI: OBLACI I KIŠA - Radosav Pušić

7.26 EUR / 9.07 US$ / 864.00 din
JI ĐING ILI KNJIGA PROMENA
JI ĐING ILI KNJIGA PROMENA

23.10 EUR / 28.87 US$ / 2750.00 din
PARERGA I PARALIPOMENA - Artur Šopenhauer
PARERGA I PARALIPOMENA - Artur Šopenhauer

9.24 EUR / 11.55 US$ / 1100.00 din
DRŽAVA - Platon
DRŽAVA - Platon

9.24 EUR / 11.55 US$ / 1100.00 din
PSIHOLOŠKI TIPOVI -  Karl Gustav Jung
PSIHOLOŠKI TIPOVI - Karl Gustav Jung

16.17 EUR / 20.21 US$ / 1925.00 din
TAKO JE GOVORIO ZARATUSTRA - Fridrih Niče
TAKO JE GOVORIO ZARATUSTRA - Fridrih Niče

7.55 EUR / 9.44 US$ / 899.00 din
PROPAST ZAPADA - Osvald Špengler
PROPAST ZAPADA - Osvald Špengler

21.25 EUR / 26.56 US$ / 2530.00 din
NAD PREPISKOM MARTINA HAJDEGERA - Danilo N. Basta
NAD PREPISKOM MARTINA HAJDEGERA - Danilo N. Basta

15.71 EUR / 19.63 US$ / 1870.00 din
FILOZOFIJA MEDIJA 2 - Divna Vuksanović
FILOZOFIJA MEDIJA 2 - Divna Vuksanović

6.35 EUR / 7.94 US$ / 756.00 din
ROĐENJE TRAGEDIJE - Fridrih Niče
ROĐENJE TRAGEDIJE - Fridrih Niče

6.47 EUR / 8.09 US$ / 770.00 din
KANT I ŠIMPANZA - Žorž Šaputije
KANT I ŠIMPANZA - Žorž Šaputije

5.08 EUR / 6.35 US$ / 605.00 din
GOODBYE KANT! - Mauricio Feraris
GOODBYE KANT! - Mauricio Feraris

2.51 EUR / 3.14 US$ / 299.00 din
VOLJA ZA MOĆ - Fridrih Niče
VOLJA ZA MOĆ - Fridrih Niče

14.78 EUR / 18.48 US$ / 1760.00 din
SIORAN: RAZGOVORI - Emil Sioran
SIORAN: RAZGOVORI - Emil Sioran

7.39 EUR / 9.24 US$ / 880.00 din
PRIRUČNIK EPIKTETOV - Flavije Arijan
PRIRUČNIK EPIKTETOV - Flavije Arijan

2.77 EUR / 3.46 US$ / 330.00 din
ZORA - Fridrih Niče
ZORA - Fridrih Niče

7.39 EUR / 9.24 US$ / 880.00 din
ZLATNI MAGARAC - Apulej
ZLATNI MAGARAC - Apulej

6.47 EUR / 8.09 US$ / 770.00 din
FILM I FILOZOFIJA - Dominik Šato
FILM I FILOZOFIJA - Dominik Šato

11.79 EUR / 14.74 US$ / 1404.00 din
FILOZOFIJA ARHITEKTURE - Endrju Bendžamin
FILOZOFIJA ARHITEKTURE - Endrju Bendžamin

12.70 EUR / 15.88 US$ / 1512.00 din
RAZVOJ LOGIKE - Vilijam Nil, Marta Nil
RAZVOJ LOGIKE - Vilijam Nil, Marta Nil

34.29 EUR / 42.86 US$ / 4082.00 din
UMEĆE ŽIVLJENJA - Erih From
UMEĆE ŽIVLJENJA - Erih From

5.03 EUR / 6.29 US$ / 599.00 din
< Stranica 2 od 7 > >>
Bookmark and Share RSS
Pretraga naslova, pisaca...

Vaša korpa
Niste naručili nijedan artikal

Najtraženije
GLEDAJMO SE U OČI - Vladika Grigorije
GLEDAJMO SE U OČI - Vladika Grigorije

7.14 EUR / 8.93 US$ / 850.00 din
CRVENA KEJLA - Isak Baševis Singer
CRVENA KEJLA - Isak Baševis Singer

11.09 EUR / 13.88 US$ / 1320.00 din
KULA OD KARATA - Majkl Dobs
KULA OD KARATA - Majkl Dobs

9.31 EUR / 11.64 US$ / 1100.00 din
DEOBE - Dobrica Ćosić
DEOBE - Dobrica Ćosić

16.79 EUR / 20.99 US$ / 1999.00 din
BEOGRADSKI TRIO - Goran Marković
BEOGRADSKI TRIO - Goran Marković

5.87 EUR / 7.34 US$ / 699.00 din

Na popustu
· Svi naslovi na popustu

Najnoviji naslovi u knjižari

naslovna strana

plaćanje

isporuka

reklamacije

privatnost

kontakt

DELIJE na Internetu