Domaća Knjižara
Ukupna cena:

VILINSKI VODIČ KROZ MITSKI SVET LJUDSKIH BIĆA - Svetlana Doroševa

  • VILINSKI VODIČ  KROZ MITSKI SVET LJUDSKIH BIĆA - Svetlana Doroševa
25.34 EUR
26.61 USD
2,990.00 RSD

 

Napomena:
  • Za kupce iz Srbije važeća cena je u RSD
  • Za kupce iz inostranstva važeća cena je EUR / US$
Trudimo se da stanje magacina bude uvek ažurno. Ukoliko je artikal ipak rasprodat i ne možemo da ga isporučimo - obavestićemo vas u što kraćem roku od trenutka prijema vaše narudžbenice.
Troškovi isporuke nisu uračunati u cenu proizvoda. Oni se posebno naplaćuju. Troškovi isporuke biće prikazani na samom kraju procesa naručivanja, neposredno pre nego što ostavite podatke za isporuku.
Product name: VILINSKI VODIČ KROZ MITSKI SVET LJUDSKIH BIĆA - Svetlana Doroševa

Iako vilin­ska stvo­re­nja iz Sve­tlu­ca­ve Zemlјe Mar mahom ne veru­ju da on posto­ji, ove pri­če doka­zu­ju da je čovek, vero­va­li ili ne, stva­ran koli­ko i vile, patulј­ci ili tro­lo­vi!

U ovoj knji­zi sabra­ni su tek­sto­vi magič­nih stvo­re­nja Mara, slu­čaj­nih pose­ti­la­ca lјud­ske Zemlјe Kame­nih Cve­to­va, koji su se lič­no uve­ri­li da lјudi nisu mit­ska bića, te su reši­li da svo­je doži­vlјa­je pode­le sa dru­gi­ma. Otkrij­te taj­ne čarob­nih papi­ri­ća koji žive u lјud­skim nov­ča­ni­ci­ma, nevi­dlјi­vih šeši­ra pozna­tih kao „ras­po­lo­že­nja”, saznaj­te kakve su to lјud­ske kuti­ji­ce za čita­nje misli i čuj­te miste­ri­o­zne jezi­ke poe­zi­je, ode­će i lјuba­vi.

Pre­pu­na oča­ra­va­ju­ćih ilu­stra­ci­ja, duho­vi­tih, naiv­nih, a kat­kad i apsurd­nih obja­šnje­nja čove­ko­ve ana­to­mi­je, obi­ča­ja, vero­va­nja, ova izvan­red­na kolek­ci­ja pre­da­nja o lјudi­ma pru­ža nov pogled na stva­ri koje se nama čine kraj­nje sva­ko­dnev­nim.

br. str.: 216
povez: tvrd
Format: 210x240mm
Pismo: latinica

Artikal još nije ocenjen

Nema komentara

Pošaljite Vaš komentar / Ocenite ovaj artikal


×
Caption