Domaća Knjižara
Ukupna cena:

TESTAMENT - Vidosav Stevanović

  • TESTAMENT - Vidosav Stevanović
5.54 EUR
5.82 USD
660.00 RSD

 

Napomena:
  • Za kupce iz Srbije važeća cena je u RSD
  • Za kupce iz inostranstva važeća cena je EUR / US$
Trudimo se da stanje magacina bude uvek ažurno. Ukoliko je artikal ipak rasprodat i ne možemo da ga isporučimo - obavestićemo vas u što kraćem roku od trenutka prijema vaše narudžbenice.
Troškovi isporuke nisu uračunati u cenu proizvoda. Oni se posebno naplaćuju. Troškovi isporuke biće prikazani na samom kraju procesa naručivanja, neposredno pre nego što ostavite podatke za isporuku.
Product name: TESTAMENT - Vidosav Stevanović

JEDAN OD NAJZNAČAJNIJIH SRPSKIH PISACA U PONOVLJENOM IZDANJU JEDNOG OD NAJBOLJIH SRPSKIH ROMANA DVADESETOG VEKA...

Tra­gič­na srp­ska baj­ka... Na­la­zi­mo se u ne­stvar­nom ko­je je pre­tr­pa­no stvar­nim, i to je za­stra­šu­ju­će... Pro­go­ni na­sta­vlja­ju de­la ra­ta: svi ra­to­vi u jed­nom, i sva do­ba po­me­re­na da bi se bo­lje po­tvr­di­la... Ov­de se uob­li­ču­je je­dan ne­ma­te­ri­jal­ni Kaf­ka i ne­pri­ja­telj ve­ka u ko­me ni­šta ni­je pra­vo, iz­u­zev ima­gi­na­ci­je ko­ja spa­sa­va vr­stu od nje­ni­nih sop­stve­nih zlo­či­na... Re­či­ta­tiv Vi­do­sa­va Ste­va­no­vi­ća, le­po­tom svo­ga je­zi­ka i pro­dor­nom mu­zi­kom, ba­ca nas u ha­lu­ci­na­ci­ju gde se čo­vek isto­vre­me­no stva­ra i sa­mo­ra­za­ra, gde je sre­ća ista stvar kao ne­sre­ća.

Je­dan Sr­bin iz­daj­nik u svom na­ro­du i ge­ni­ja­lan pri­po­ve­dač... Ono što oča­ra­va pre sve­ga, i pri­li­kom či­ta­nja, to je sme­lost i le­po­ta hi­per­bo­la. U pej­sa­žu ča­rob­njač­kih obla­ka, ni­su to če­ti­ri ko­nja­ni­ka Apo­ka­lip­se, njih je hi­lja­du. Na ze­mlji pre­da­noj sna­zi zla, pr­že­noj sun­cem do ko­nač­nog ras­pa­da, bi­lo na­tru­loj i teč­noj po­sle po­to­pa, po­ja­vlju­ju se po­lu­di­vo­vi bez gla­va, že­ne po­lu­bo­gi­nje-po­lu­smrt­ne, ko­je u svo­jim be­dri­ma no­se či­ta­ve na­ro­de, pu­sti­nja­ci li­še­ni ra­zu­ma ko­ji na­iz­me­nič­no umi­ru i ra­đa­ju se...

Format: 14x21cm
Povez: broširam
Pismo: latinica
Br. strana: 250

Artikal još nije ocenjen

Nema komentara

Pošaljite Vaš komentar / Ocenite ovaj artikal


×
Caption