null (4274)

null (1416)

null (172)

null (2020)

За тинејџере (447)

null (111)

null (426)

Primenjene nauke (72)

Ekonomija i marketing (120)

Све о рачунарима

Едукативни наслови (18)

Приче (190)

Poezija (115)

null (105)

null (155)

null (389)

Популарна наука (124)

Култура, уметност (169)

null (148)

null (159)

null (489)

Alternativna medicina (104)

Алтернативна учења (173)

Право (71)

null (238)

Filologija (84)

null

ВИЛИНСКИ ВОДИЧ КРОЗ МИТСКИ СВЕТ ЛЈУДСКИХ БИЋА Светлана Дорошева


ВИЛИНСКИ ВОДИЧ  КРОЗ МИТСКИ СВЕТ ЛЈУДСКИХ БИЋА - Светлана Дорошева  
25.34 EUR / 31.67 US$ / 2990.00 din
Количина
 
Иако вилин­ска ство­ре­ња из Све­тлу­ца­ве Землје Мар махом не веру­ју да он посто­ји, ове при­че дока­зу­ју да је човек, веро­ва­ли или не, ства­ран коли­ко и виле, патулј­ци или тро­ло­ви!

У овој књи­зи сабра­ни су тек­сто­ви магич­них ство­ре­ња Мара, слу­чај­них посе­ти­ла­ца лјуд­ске Землје Каме­них Цве­то­ва, који су се лич­но уве­ри­ли да лјуди нису мит­ска бића, те су реши­ли да сво­је дожи­влја­је поде­ле са дру­ги­ма. Откриј­те тај­не чароб­них папи­ри­ћа који живе у лјуд­ским нов­ча­ни­ци­ма, неви­длји­вих шеши­ра позна­тих као „рас­по­ло­же­ња”, сазнај­те какве су то лјуд­ске кути­ји­це за чита­ње мисли и чуј­те мисте­ри­о­зне јези­ке пое­зи­је, оде­ће и лјуба­ви.

Пре­пу­на оча­ра­ва­ју­ћих илу­стра­ци­ја, духо­ви­тих, наив­них, а кат­кад и апсурд­них обја­шње­ња чове­ко­ве ана­то­ми­је, оби­ча­ја, веро­ва­ња, ова изван­ред­на колек­ци­ја пре­да­ња о лјуди­ма пру­жа нов поглед на ства­ри које се нама чине крај­ње сва­ко­днев­ним.


бр. стр.: 216
повез: тврд
Формат: 210x240мм
Писмо: латиница


Писац / Аутор: Светлана Дорошева

Артикал још није оцењен
Пошаљите Ваш коментар / Оцените овај артикал
null
Страница 1 од 179 > >>
КУЛА ОД КАРАТА - Мајкл Добс
КУЛА ОД КАРАТА - Мајкл Добс

9.31 EUR / 10.71 US$ / 1100.00 din
ФАТАЛНА ЖЕНА - Сандра Браун
ФАТАЛНА ЖЕНА - Сандра Браун

8.47 EUR / 10.58 US$ / 999.00 din
ЦАРИЦА - Елен Алпстен
ЦАРИЦА - Елен Алпстен

8.47 EUR / 10.58 US$ / 999.00 din
КАРИ МОРА - Томас Харис
КАРИ МОРА - Томас Харис

7.53 EUR / 9.41 US$ / 899.00 din
АНАРХИЈА - Меган Девос
АНАРХИЈА - Меган Девос

7.53 EUR / 9.41 US$ / 899.00 din
Страница 1 од 179 > >>