null

null (4297)

null (1429)

null (172)

null (2023)

За тинејџере (450)

null (115)

null (432)

Primenjene nauke (72)

Ekonomija i marketing (120)

Све о рачунарима

Едукативни наслови (23)

Приче (190)

Poezija (116)

null (105)

null (155)

null (390)

Популарна наука (124)

Култура, уметност (170)

null (148)

null (159)

null (489)

Alternativna medicina (104)

Алтернативна учења (173)

Право (71)

null (238)

Filologija (83)

null

РУКЕ ПУНЕ СУНЦА група аутора


РУКЕ ПУНЕ СУНЦА - група аутора  
3.85 EUR / 4.81 US$ / 458.00 din
Количина
 
ПЕСНИЦИ ЛУЗОФОНЕ АФРИКЕ, ВЕШТО КОРИСТЕЋИ ПОЕТСКЕ СИМБОЛЕ, ДОЧАРАВАЈУ СУНЦЕ КОЈЕ ОБАСЈАВА ЊИХОВЕ ЗЕМЉЕ, ПРУЖАЈУЋИ РУКЕ И КА НАМА.

Ру­ке пу­не сун­ца је пи­о­нир­ски про­је­кат Удру­же­ња при­ја­те­ља лу­зо­фо­ни­је ко­ји је по­кре­нут на ини­ци­ја­ти­ву два­де­сет мла­дих пре­во­ди­ла­ца, ди­пло­ми­ра­них фи­ло­ло­га и сту­де­на­та пор­ту­гал­ског је­зи­ка, са иде­јом да се об­ја­ви ан­то­ло­ги­ја са­вре­ме­не по­е­зи­је лу­зо­фо­не Афри­ке бу­ду­ћи да је ова по­е­зи­ја на­шој пу­бли­ци при­лич­но не­по­зна­та.

Ан­то­ло­ги­јом је об­у­хва­ће­но де­вет­на­ест са­вре­ме­них пе­сни­ка из пет африч­ких зе­ма­ља - Ан­го­ла, Гви­не­ја Би­сао, Мо­зам­бик, Сао То­ме и Прин­ци­пе и Зе­ле­норт­ска остр­ва - ме­ђу ко­ји­ма су пе­сме Ма­ну­е­ла Ру­и­ја, Он­џа­ки­ја, Ру­и­ја Ду­ар­теа де Кар­ва­ља, Ел­де­ра Про­ен­се, Мие Ко­у­та, Но­е­ми­је де Со­зе, Ру­и­ја Кноп­фли­ја, Се­ба­шти­јаа Ал­бе, Ал­де до Ешпи­ри­то Сан­то, Фран­си­шка Жо­зеа Тен­реј­ра, Ма­ну­е­ле Мар­га­ри­до, Ар­ме­ни­ја Ви­еј­ре, Оне­зи­ма Сил­веј­ре и дру­гих.


Формат: 14x21цм
Повез: броширан
Писмо: латиница
Бр. страна: 88


Писац / Аутор: група аутора

Артикал још није оцењен
Пошаљите Ваш коментар / Оцените овај артикал
null
<< < Страница 3 од 5 > >>
ИГРА - Милосава Павловић
ИГРА - Милосава Павловић

4.12 EUR / 5.14 US$ / 490.00 din
ТИ СИ ЗЕМЉА ОБЕЋАНА
ТИ СИ ЗЕМЉА ОБЕЋАНА

2.31 EUR / 2.89 US$ / 275.00 din
ПОХАРА - Амир Ор
ПОХАРА - Амир Ор

4.36 EUR / 5.45 US$ / 519.00 din
<< < Страница 3 од 5 > >>
null