null

null (4333)

null (1451)

null (172)

null (2038)

За тинејџере (452)

null (117)

null (440)

Primenjene nauke (73)

Ekonomija i marketing (121)

Све о рачунарима

Едукативни наслови (26)

Приче (192)

Poezija (119)

null (108)

null (158)

null (395)

Популарна наука (128)

Култура, уметност (170)

null (149)

null (160)

null (497)

Alternativna medicina (104)

Алтернативна учења (173)

Право (71)

null (240)

Filologija (83)

null

МЕНАЏМЕНТ МАСОВНИХ МЕДИЈА Драган Никодијевић


МЕНАЏМЕНТ МАСОВНИХ МЕДИЈА - Драган Никодијевић  
10.89 EUR / 13.61 US$ / 1296.00 din
Количина
 
Студија др Драгана Никодијевића "МЕНАЏМЕНТ МАСОВНИХ МЕДИЈА –штампа, филм, радио, телевизија и интернет" припада реду изузетно квалитетних научних радова који једновремено може бити занимљив како теоретичарима тако и медијским професионалцима, али и такозваним „обичним уживаоцима” у медијским садржајима који су незаобилазан сегмент савременог културног амбијента.
Проф. др Миливоје Павловић

Монографија проф. др Никодијевића доказује да студије медија данас у свету представљају веома динамично и разуђено истраживачко подручје што је, разуме се, једна у низу друштвених последица којима је праћен укупан развој медијског система. Но, она истовремено скреће па-жњу на то да су доминантне истраживачке оријентације окренуте оства-ривању политолошког, комуниколошког или пак маркетиншког увида у медијске потенцијале. Сфера управљања медијском делатношћу остала је наглашено по страни у односу на магистралне правце научног инте-ресовања. Одрживост оваквог стања аутор доводи у питање указивањем на чињеницу да медијску делатност карактерише радно и технолошки сложена и специфична пракса, као и огроман економски потенцијал – што су околности које ову делатност неизоставно доводе у везу са пословима управљања и организовања.
Проф. др Мирослав Савковић

Узимајући као сазнајну премису интердисциплинарни кључ за истра-живање, анализу и промишљање бројних питања управљања масовним медијима у савременом друштву, аутор у студији МЕНАЏМЕНТ МАСОВ-НИХ МЕДИЈА афирмише једну релативно нову теоријску дисциплину, незаобилазну у разумевању комуникационе праксе, у коју се данас не може проникнути без разумевања и објашњавања свих аспеката инсти-туционализованог функционисања масовних медија. То чини емпи-ријски утемељеним и теоријски конзистентним повезивањем историје ма-совних медија, њихове друштвене позиционираности и услова у којима делују као друштвене организације којима се управља у јавном интересу и/или из лукративних разлога... Језичко-стилски коректан рукопис је у сваком делу методолошки промишљен и теоријски исцрпан, посебно када је реч о анализи специфичности процеса менаџмента у разли-читим медијским организацијама и секторима који проистичу из те-хничко-технолошких карактеристика и експресивних могућности посе-бних масовних медија – свих штампаних, филма, радија, телевизије и интернета.
Проф. др Мирко Милетић


писмо: Ћирилица
страна: 460
формат: 24 цм
повез: Брош


Писац / Аутор: Драган Никодијевић

Артикал још није оцењен
Пошаљите Ваш коментар / Оцените овај артикал
null
Страница 1 од 4 > >>
ЈА, СТИВ - Џорџ Бим
ЈА, СТИВ - Џорџ Бим

5.45 EUR / 6.81 US$ / 649.00 din
ЖИВОТ 3.0 - Макс Тегмарк
ЖИВОТ 3.0 - Макс Тегмарк

10.16 EUR / 12.70 US$ / 1199.00 din
ЕНЦИКЛОПЕДИЈА СВЕЗНАНЈА
ЕНЦИКЛОПЕДИЈА СВЕЗНАНЈА

58.72 EUR / 73.39 US$ / 6990.00 din
ПОСЛОВНИ БОНТОН - Џорџ Хил
ПОСЛОВНИ БОНТОН - Џорџ Хил

3.28 EUR / 4.09 US$ / 390.00 din
Страница 1 од 4 > >>
null